شمارۀ دوم ماهنامه پدافند اقتصادی


1393/10/1 | تعداد بازدید: 441

شمارۀ دوم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی و گفتمانی پدافند اقتصادی در دی ۱۳۹۳ منتشر شد.

تأییداساسنامۀ سازمان پدافندغیرعامل توسط فرماندهی معظم کل قوا

اساسنامۀ سازمان، به‌مثابۀ قانون اساسی پدافند غیرعامل | گفت‌وگو با دکتر جلالی

اقتصاد مقاومتی؛ الگویی بومی برای مقابله با مخاطرات اقتصادی | دکتر مسعود درخشان

گفت‌وگو

جنگ اقتصادی، ثمرۀ اخلاق‌زدایی از اقتصاد | گفت‌وگو با حجت‌الاسلام تائب

باید برای بهبود اوضاع اراده‌ای محکم داشت | گفت‌وگو با علی‌اصغر زارعی

بانک؛ نهادی غیرمقاوم در جنگ اقتصادی | گفت‌وگو با دکتر محمد سلیمانی

اندیـشه

تلقی‌های نادرست از اقتصاد مردمی | علی‌اکبر ناسخیان

نبرد نفت در جنگ اقتصادی | سعید حسن‌زاده

پروندۀ ماه: پدافند اقتصادی دربرابر تحریم اقتصادی

گونه‌شناسی و رتبه‌بندی تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران | دکتر مسلم بمانپور

وا کاوی مسیر اثرگذاری تحریم‌های حوزۀ انرژی بر اقتصاد ملی | احسان ولدان

دیـپلماسی اقتصادی

دگرگونی محیط بین‌المللی انرژی و الزامات دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران | دکتر داوود کریمی‌پور

دشمن‌شناسی

معرفی ابعاد فعالیت‌های مرکز تحقیقات کنگرۀ آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران | مهدی رحیمی‌نسب

کتابخانه

معرفی کتاب «اقتصاد تحریم» | امیرحسین بهشتی

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.