شمارۀ سوم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1393/11/1 | تعداد بازدید: 595

شمارۀ سوم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد.

سرمقاله

اقتصاد مقاومتی از منظر آیت الله نوری همدانی

گفت‌وگو

ظرفیت‌های بین‌المللی مسلمانان در کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی | گفت‌وگو با حجت‌الاسلام گنزالس

بودجۀ بدون نفت، بودجۀ مقاومتی | گفت‌وگو با ابوالقاسم جراره

اقتداربخشی اقتصاد دانش‌بنیان | گفت‌وگو با دکتر طباطباییان

اقتصاد دانش‌بنیان

اقتصاد دانش‌بنیان از منظر مقام معظم رهبری | عبدالعظیم قربانی

ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان و تجارب ایران در این عرصه | محمد عندلیب

اندیشه

طراحی و اجرای عملیات اقتصادی | سعید حسن‌زاده

پروندۀ ماه: استحکام ساخت نهادی اقتصاد

لزوم نهادسازی برای مقاومسازی اقتصاد: تجربۀ جهاد سازندگی | میلاد ترابی‌فرد

نقش نهاد وقف در استحکام درونی اقتصاد | دکتر مرتضی درخشان

مسیرهای مقاوم‌سازی نظام بانکی کشور | دکتر وهاب قلیچ

دیپلماسی اقتصادی

ظرفیت‌های جنبش غیرمتعهدها در دیپلماسی اقتصادی | جبار شجاعی

دشمن‌شناسی

آسیب‌پذیری دولت‌های توسعه‌یافته دربرابرجنگ‌های سایبری اقتصادی | ترجمۀ عادل قوی‌دل

معرفی ابعاد فعالیت‌های َچَتم‌هاوس | مهدی رحیمی‌نسب

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.