شمارۀ سیزدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1394/9/1 | تعداد بازدید: 476

شمارۀ سیزدهم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در آذر ۱۳۹۴ منتشر شد

سرمقاله: جمعیت، متغیر درون‌زا یا برون‌زا

پروندۀ ماه: بحران جمعیت

مهار جمعیت؛ مبانی ایدئولوژیک یک دستورالعمل اقتصادی بحران‌زا | دکتر سیدحسین رضوی پور

نقش رشد جمعیت در مقاوم‌سازی اقتصاد | عبدالعظیم قربانی

جمعیت و رابطه آن با رشد اقتصادی | دکتر یعقوب محمودیان 

آسیب‌های روانشناختی کاهش جمعیت بر اقتصاد | دکتر محسن عزیزی

تحلیلی بر تلقی تهدیدبودن رشد جمعیت | میلاد ترابی‌فرد

جمعیت، مهمترین عامل پیشرفت درون‌زا | احمد محمدی‌پور

بررسی رابطه متقابل رشد جمعیت و خودکفایی و استقلال اقتصادی | سجاد موحد

گفت‌وگو

عزم جدی نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی | گفت‌وگو با رضا نجفی، معاون دادستان تهران

اقتصاد مقاومتی هنوز در کشور جدی گرفته نشده است | گفت‌وگو با جعفر قادری، نمایندۀ شیراز در مجلس

نفوذ اقتصادی

تحلیل مکانیسم نفوذ فکری و فرهنگی ازطریق ترویج کالاهای مصرفی | دکترناسخیان

راهبرد نفوذ کالاهای مصرفی؛ گامی در جهت تحقق استعمار نوین غرب در ایران | مهدی رحیمی‌نسب

آسیب‌شناسی روش‌های نفوذ برندهای آمریکایی در ایران | دکتر مرتضی درخشان

کتابخانه

معرفی کتاب «دفاع اقتصادی در دوران جدید | نوشتۀ حسین دری نوگورانی

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.