شمارۀ دهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1394/6/1 | تعداد بازدید: 556

شمارۀ دهم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در شهریور ۱۳۹۴ منتشر شد

سرمقاله

تحلیل

این مقدار کافی نیست! | سلمان محمدی

اقتصاد مقاومتی از نگاه دولت | راضیه ادیبی

گفت‌وگو

برنامۀ دشمن برای نفوذ ازطریق تعامل |  گفت‌وگو با یاسر جلالی

مبارزه با فساد، استحکام‌بخش اقتصاد | گفت‌وگو با دکتر موسایی

پروندۀماه: اقتصاد پس از مذاکرات هسته‌ای

اقتصاد ایران دردوران پس از مذا کرات هسته‌ای | محمد عندلیب

مذا کرات هسته‌ای؛ پایانی بر جنگ اقتصادی؟ | جبار شجاعی

اقتصاد سیاسی مذا کرات هسته‌ای | علی خلیلی

فضای روانی دوران پس از مذاکرات | دکتر محسن عزیزی

آسیب‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور | ابوالفضل محمدی

سرنوشت تولید ملی پس از مذا کرات هسته‌ای | حسین زندی

صنعت بانکداری پس از مذاکرات هسته‌ای | مسلم بمانپور

اثرات تحریم و مذا کره بر صنعت نفت و گاز | حجت‌الله برامکی

منافع اقتصادی اروپا در ایران بعد از مذا کرات هسته‌ای | عبدالعظیم قربانی

دشمن‌شناسی

گوشه‌ای از کارشکنی‌ها و تحریم‌های اقتصادی دولت انگلیس  | جواد کجوری

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.