شمارۀ چهاردهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1394/10/1 | تعداد بازدید: 491

شمارۀ چهاردهم ماهنامۀ ترویجی‌تحلیلی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در دی ۱۳۹۴ منتشر شد

سرمقاله

پروندۀ ماه: نفوذ اقتصادی

ابعاد پروژۀ نفوذ از نگاه رهبر انقلاب اسلامی | علی‌ا کبر ابراهیمی‌نژاد

نفوذاقتصادی در گذر تاریخ؛ بخش اول: از قرن سیزدهم هجری تا عصر مشروطه | محمدعندلیب

تاکتیک‌های نفوذ ازمنظر روانشناسی اقتصادی | دکتر محسن عزیزی

حوزه‌های نفوذ اقتصادی | جواد کجوری

اقتصاد، حلقۀ ضعیف در اقتدار کشور | گفت‌وگو با دکتر بروجردی

حل مشکل اقتصادی ما در رفع تحریم نیست | گفت‌وگو با دکتر میرکاظمی

ابعادپدافنداقتصادی کشت فراسرزمینی محصولات استراتژیک | گزارش نشست

فرصت‌ها و تهدیدهای تراریختگی | گفت‌وگو با دکتر شیخی

جنگ اقتصادی

تداوم تهدیدها و ضرورت پدافند اقتصادی | علیرضا مقصودی

کدام مسئله، کدام راه‌حل؟ بررسی تطبیقی دو رویکرد متفاوت به حل مسائل اقتصاد ایران | علی سعیدی

سیاست مهار دوجانبه وتحریم داماتو | رضا آزاد

اندیشه

نظام اقتصاد اسلامی از منظر شهیدصدر، الگویی الهام‌بخش برای اقتصاد مقاومتی | رضااسلامی

رصد و پایش

مدیریت پیامدهای سیاسی و اقتصادی توافق هسته‌ای ایران

کتابخانه

مبانی دینی اقتصاد مقاومتی | نوشتۀ آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.