شمارۀ ششم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1394/2/1 | تعداد بازدید: 492

شمارۀ ششم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر شد.

تحلیل

تحلیل بیانات نوروزی مقام معظم رهبری از منظر پدافند اقتصادی | علی‌ا کبر ناسخیان

اقتصاد مقاومتی: اقتدار اقتصادی دربرابر سلطۀ کفار | سیدرضا حسینی

اسناد اندیشه‌ای اقتصاد مقاومتی | سیدمحمدرضا رضی

جنگ اقتصادی

محورهای پدافنداقتصادی درجنگ تمام‌عیاراقتصادی | دکتر جلالی

جنگ اقتصادی پس از توافق هسته‌ای | علی سعیدی

تبیین بستر تعاملی دولت و ملت در دفع تهاجم اقتصادی دشمن | جبار شجاعی

پروندۀ ماه: موانع و راهکارهای رشد تولید ملی

تولید داخلی از منظر مقام معظم رهبری | احسان ولدان

راهکارهای ایجاد رغبت در مردم برای استفاده از کالاهای داخلی | گفت‌وگو با نمایندگان مجلس

مقاوم‌سازی تولید ملی در برابر مخاطرات | بخش دوم گفت‌وگو با ابوالقاسم جراره

آسیب‌شناسی تولید ملی در ایران | احسان خاندوزی

الگوی مشارکت مردم در تولید ملی | مهدی طغیانی

موانع روانشناختی ورود مردم به فضای تولید و مصرف کا ی ایرانی | محسن عزیزی

جایگاه اقتصاد محله در تولید ملی | سعید حسن‌زاده

دشمن‌شناسی

چرا هیچ تحریم اقتصادی علیه آمریکا وجود ندارد! | ابوالفضل محمدی

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.