شماره ۲۷ و ۲۸ ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/12/1 | تعداد بازدید: 705

شمارۀ ۲۷ و ۲۸ (بهمن و اسفند) ماهنامۀ پدافند اقتصادی در اسفند ۱۳۹۵ منتشر شد.

سرمقاله: جنگ اقتصادی، گزینه واقعی روی میز

لزوم برخورد صحیح با فیش‌های حقوقی نجومی | ‌‌علی‌اکبر کریمی

تجربه اقتصاد مقاومتی در اقتصادهای غربی | ‌‌احمد محمدی‌پور

پروندۀ ماه: صعود نقدینگی

ریشه‌های افزایش نقدینگی | ‌‌محمد ارباب افضلی

تورم، میراث افزایش حجم نقدینگی | ‌‌وهاب قلیچ

خلق پول و چالش نقدینگی | ‌‌گفت‌وگو با حجةالاسلام دکتر علی نعمتی

تهدیدها و چالش‌های افزایش نقدینگی | ‌‌گفت‌وگو با سید کاظم دلخوش

نقدینگی، چرخۀ تأمین پول و بحران‌های پیش‌رو | ‌‌حسین علوی

تهدیدهای نظام مالی | ‌‌دکتر داوود نصرآبادی

دلایل افزایش نقدینگی | ‌‌علیرضا امیدی

اقتصاد دانش‌بنیان

بررسی رویکردهای مختلف به اقتصاد دانش‌بنیان | ‌‌مهدی رعایائی

مؤلفه‌ها و راهکارهای دانش‌بنیان‌کردن قتصاد | ‌گفت‌وگو با دکتر مرتضی بکی حسکوئی

نفوذ

صنعت توریسم، از تحلیل اقتصادی تا ملزومات فراموش‌شده | ‌مهدی رحیمی‌نسب

رصدوپایش

نسل بعدی تحریم ها | ‌پیتر هارل و الیزابت روزنبرگ

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.