شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/5/1 | تعداد بازدید: 609

شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد.

زبان و سلطۀ اقتصادی‌فرهنگی

‌‌سرمقاله

زبان دوم، اقتصاد را احمق می‌کند | ‌‌میلاد ترابی‌فرد

زبان انگلیسی زبان علم یا ابزار نفوذ؟ | ‌‌حجت الاسلام حسن مقدمی شهیدانی

پروندۀ ماه: برنامه و بودجه

برنامۀ ششم توسعه از منظر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت | ‌‌یادداشت شفاهی حجت‌الاسلام علی کشوری

مروری بر سیر تصویب و اصلاح لایحۀ بودجۀ گره برجام بر بودجه | ‌‌ابوالفضل محمدی

نقد و بررسی تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ اصلاحیۀ لایحۀ بودجۀ | ‌‌علی‌اکبر ابراهیمی نژاد

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ سنگ محک عملکرد بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ | ‌‌احسان ولدان

نفت و انرژی

تحلیل حقوقی مبانی و مواد مصوبه طراحی قراردادهای نفتی جدید | ‌‌دکتر محمدمهدی غمامی

جنگ اقتصادی

ایران و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) | ‌ مهدی رحیمی‌نسب

اندیشه

اقتصاد مقاومتی؛ تهدید محوری یا چالش محوری | ‌ سیدمحمدجواد قربی

اقدام و عمل

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در اقتصادهای شرق آسیا | ‌ سید حسین میرجلیلی

رصد و پایش

جنگ اقتصادی سایبری: چالشی در حال تکامل | سامانتا اف. راویچ

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.