شمارۀ هفدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/1/1 | تعداد بازدید: 516

شمارۀ هفدهم ماهنامه تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در فروردین ۱۳۹۵ منتشر شد.

{پروندۀ ماه}

الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، دستورکار قطعی فراموش‌شدۀ نظام | مهدی رحیمی‌نسب

اقتصاد مقاومتی، الگوی پیشرفت و عدالت اقتصادی | علی سعیدی

الگوی مصون‌سازی کشور در برابر تهاجم تمدنی بیگانه | گفت‌وگو با دکتر مهدی موحدی

{نفوذ اقتصادی}

راهکارهای حقوقی مبارزه با نفوذ و نقض استقلال | دکتر محمدمهدی غمامی

پدافند فرهنگی در برابر نفوذ اقتصادی | معین اکبرزاده

نقش نخبگان در نفوذ ناپذیری اقتصادی کشور | مصطفی پورکاوه دهکردی

پدافند اقتصادی: وضعیت گذشته، چشم‌انداز آینده | گفت‌وگو با دکتر غلام‌رضا جلالی

دشمن بیدار است و رصد می‌کند | گفت‌وگو با قاسم جعفری

مسئولیت همگانی در پدافند اقتصادی | دکتر علیرضا مقصودی

{آسیب‌شناسی اقتصاد ایران}

بررسی و ارزیابی عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی | حسین زندی

شناسایی ساختارهای آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران | دکتر کامران ندری

{رصد و پایش}

پشت پرده توافق هسته‌ای ایران

آیا روسیه می‌خواهد اوپک را زمین بزند؟

ایران به‌رغم توافق هسته‌ای هنوز هم برای بانک‌های اروپایی خطرناک است

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.