شمارۀ نوزدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/3/1 | تعداد بازدید: 635

شمارۀ نوزدهم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در خرداد منتشر شد.

پروندۀ ماه: راه سوم

سرمقاله: اندیشۀ راه سوم

انتقال دانش و فناوری | محمد سعیدی‌

«نظریۀ مزیت» و تهدیدهای اقتصادی رشد و توسعۀ نامتوازن | جواد کجوری‌

نقش پیشرفت‌های فنی ارتش آمریکا در توسعۀ صنعتی و اقتصادی آن |  احسان ولدان‌

سیاست‌های اقتصادی درهای باز: دستورالعمل‌هایی برای بدهی، صنعت‌زدایی و وابستگی | ابوالفضل محمدی‌

آنچه کونگفوکاها و کابوی‌ها بر سر اقتصاد ایران می‌آورند | میلاد ترابی‌فرد‌

نفوذ اقتصادی

نفوذ سیاسی- اقتصادی درطی تاریخ اقتصادی ایران: بخش چهارم: از کودتای ۲۸مرداد تا سقوط سلطنت پهلوی | محمد عندلیب‌

توافق هسته‌ای، مطالبات ایران و پروژۀ نفوذ | دکتر عادل پیغامی‌

گفت‌وگو

زیرساخت‌های حقوقی اقدام و عمل | دکتر علی بهادری‌

اصلاح فرهنگی، اقدامی اساسی | حجةالاسلام پژمان‌فر‌

مشکلات و چالش‌های مبارزه با زمین‌خواری | دکتر سیدمحمدمهدی غمامی‌

دشمن شناسی

مرکز نشنال اینترست؛ اتاق فکری برای سیاست عمومی رئالیست‌های آمریکا | علی‌اکبر ابراهیمی‌نژاد‌

رصد و پایش

ایرانِ پساتحریم و معماری انرژی اوراسیا‌

رکود اقتصادی پساتحریم دولت ایران را به چالش خواهد کشید‌

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.