شمارۀ پنجم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1394/1/1 | تعداد بازدید: 456

شمارۀ پنجم مانامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در فروردین ۱۳۹۴ منتشر شد.

پروندۀ ماه: اقتصاد مقاومتی یکسال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی

تحلیل بیانات مقام معظم رهبری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی | محمد عندلیب

اقتصاد مقاومتی در ایستگاه کنگره ملی| مهدی رحیمی‌نسب

فقدان باور قلبی، راهبرد و برنامه برای تحقق اقتصاد مقاومتی/ گفت‌وگو با دکتر جلالی

اقتصاد مقاومتی، نقطۀ عطف در اقتصاد جهانی/ گفت‌وگو با دکتر زریباف

مشکل، نبود اراده و باور است |  گف‌توگو با دکتر میرکاظمی

باید عزم جدی داشت| گفت‌وگو با حجةالاسلام میرتاج‌الدینی

رصد وضعیت فعلی کشور به لحاظ تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی | احسان ولدان

پدافند فرهنگی در جنگ اقتصادی | علی سعیدی

عدالت‌بنیانی

عدالت، محور استحکام اقتصاد | دکتر عادل پیغامی

تنظیم عاد نۀ اقتصاد | دکتر محمد نعمتی

عدالت بیننسلی و اقتصاد مقاومتی | دکتر ابوالقاسم توحیدی‌نیا

تهدیدات اقتصادی ناشی از مفاسد و وضع‌شناسی شیوۀ رایج مبارزه با فساد در کشور| مرتضی غضنفرنژاد

مردم‌محوری

جایگاه «مشارکت مردم» در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی| حسین زندی

تأثیر الگو و رفتار مصرفی بر آسیب‌پذیری یا مقاوم‌سازی اقتصاد ملی | محمدجواد کجوری، سیدمهدی زریباف

دشمن‌شناسی

بررسی فعالیت‌های مؤسسۀ امریکن اینترپرایز در جنگ اقتصادی علیه ایران | عبدالعظیم قربانی

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.