شمارۀ بیست‌وششم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/10/1 | تعداد بازدید: 617

شمارۀ بیست‌وششم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در دی ۱۳۹۵ منتشر شد.

سرمقاله

پرتویی از اقتصاد اسلامی

هندسه عزت، حکمت و مصلحت در اقتصاد مقاومتی (بخش دوم) | ‌‌سیدمحمدجواد قربی

فرهنگ و اقتصاد

ترابط فرهنگ و اقتصاد | ‌‌دکتر حسن بنیانیان

نظریه نگرش سیستمی به اقتصاد مقاومتی | ‌‌حجت الاسلام کاظمی

فرهنگ، تمدن و اقتصاد مقاومتی | ‌‌حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی نخاولی

امنیت اقتصادی

اقتصاد مقاومتی به‌مثابۀ نظریۀ امنیت اقتصادی | ‌‌گفت‌وگو با دکتر محمدجواد توکلی

پروندۀ ماه: سازمان‌های بین‌المللی،‌ ابزار سلطه و نفوذ

سازمان‌های بین‌المللی و رویکرد تهدیدمحور | ‌‌گفت‌وگو با دکتر غلامرضا جلالی

کدام شاخص‌ها برای کدام اهداف؟ | ‌‌گفت‌وگو با دکتر احسان خاندوزی

سازمان‌های بین‌المللی، میراث فاتحان جنگ جهانی دوم | ‌‌امید قنبرنسب

برندگان و بازندگان توصیه‌های سیاستی سازمان‌های بین‌المللی | ‌‌حسن صادقی

دشمن‌شناسی

«سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان»؛ واقعیت یا ابزاری برای قدرت؟ | ‌‌مهدی رحیمی‌نسب

رصدوپایش

قدرت جبر: مقابله با دشمنان بدون بروز جنگ (بخش دوم) | ‌‌دیوید سی. گامپرت و هانس بینندیک

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.